МЕНЮ
Your Cart

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР

Документът се издава по искане на български търговец, страна по външнотърговски договор, който е изпаднал в обективна невъзможност да изпълни договорните си задължения към чуждестранния партньор, поради настъпили непредвидими (форсмажорни) обстоятелства - пожари, аварии, природни бедствия, ембарго, правителствени забрани и др. Документът е международно признат и се приема като доказателство от всички международни арбитражни институции.

Сайта на Пернишка Търговско - Промишлена Палата използва БИСКВИТКИ (cookies) Като продължавате да използвате сайта, без да променяте настройките, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies.