МЕНЮ
Your Cart

ВПИСВАНЕ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

ВПИСВАНЕ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА БТПП

Вписването в Единния търговски регистър на БТПП е доброволно. В него се регистрират български търговци, създадени на основание Търговския закон, организации, сдружения и други стопански субекти, създадени на базата на други закони и нормативни актове (Закон за кооперациите, Закон за лицата и семейството, Постановления на МС). Вписаните в Единния търговски регистър стопански субекти са асоциирани членове на БТПП.
Необходими документи за регистрация: 
• заявление (образец в PDF формат)
• спесимен, в оригинал, от подписа на лицето (лицата), представляващо(и) търговеца, съгласно съдебното решение: 
    - заверен нотариално или 
    - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП; 
• специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от него, от името на представляващия търговеца, за други лица, оторизирани да подписват документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмата; (ако ще има такива)
• спесимен, в оригинал, от подписа на всяко упълномощено лице, 
    - заверен нотариално или 
    - положен пред упълномощен служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП; 
• надлежно попълнена регистрационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат); 

Сайта на Пернишка Търговско - Промишлена Палата използва БИСКВИТКИ (cookies) Като продължавате да използвате сайта, без да променяте настройките, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies.