МЕНЮ
Your Cart

ВПИСВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

ВПИСВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

В Търговския регистър задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие.
Необходими документи за регистрация: 
• заявление (образец в PDF формат
• официален препис от регистрацията на чуждестранното лице, издаден от компетентен орган съгласно местния закон, заверен за автентичност от: 
    - консулската служба към Посолството на Р България в съответната страна; 
    - консулската служба на съответната страна в Р България; 
    - от друга консулска служба, която представлява интересите на съответната страна в Р България;
    - Апостил съгласно чл. 5 на Хагската конвенция.
• Документът трябва да бъде придружен с легализиран превод на български език. 
• официален документ, издаден от компетентен орган по регистрацията на чуждестранното лице съгласно местния закон, удостоверяващ лицата, представляващи и задължаващи чуждестранното лице, заверен за автентичност, в съответствие с изискванията на предходната точка, придружен с легализиран превод на български език. 
• решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на Търговско представителство в Р България.
• специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, или оригинално заверен препис от същото, издадено от представляващия чуждестранното лице, на лицето, което ще регистрира и управлява представителството в Р България, заверено за автентичност, по реда на предходните точки, с легализиран превод на български език. 
• оригинал на спесимен от подписа на представляващия търговското представителство в Р България, заверен нотариално или положен пред оторизиран служител от бюро "Търговски регистър" на БТПП. 
• попълнена информационна карта по образец на БТПП (образец в PDF формат);

Сайта на Пернишка Търговско - Промишлена Палата използва БИСКВИТКИ (cookies) Като продължавате да използвате сайта, без да променяте настройките, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies.