Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюзът за стопанска инициатива.

Като участник в процедурата за представителност БТПП представи документи, регламентирани в КТ и в Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност, които доказват по безспорен начин позициите й на авторитетна работодателска организация с:

·         45 962 членове на БТПП с потвърждение от НОИ за 688 197 заети лица в членовете на Палатата със сключени регистрирани и непрекратени трудови договори;

·         84  браншови организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите определени с код до втори знак от КИД 2008;

·         Списък на 244 местни органи в 217 общини в страната.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.